TINGKATAN 1 : BUDI SEORANG BAPA ANGKAT

Sinopsis
Kemangkatan Tuanku Si helang Laut dan permaisurinya di Bandar Mengkalih menyebabkan anaknya Awang Sulung Merah Muda dipelihara oleh Datuk Batin Alam dan Uli Emak Si Anjang. Kemudian Awang Sulung dihantar mengaji Quran dan merawi di rumah Tuan Kadi Alim. Awang dapat membaca hingga khatam pada malam ketujuh. Seterusnya Awang Awang Sulung diajar belajar ilmu bahasa akal dan bahasa Arab di rumah Tuan Malik Kecil. Dalam masa yang singkat sahaja Awang Sulung dapat menguasai ilmu yang dipelajarinya.
Awang Sulung kemudian diajar ilmu persilatan oleh bapa saudara yang memeliharanya, Datuk Batin Alam. Sesudah mahir, Awang Sulung dikhatankan oleh Datuk Mudim Raja dalam satu majlis yang gemilang. Setelah sembuh daripada khatan, tukang mengasah gigi di panggil ke istana. Baja kayu disapukan ke gigi Awang Sulung menjadikan sesiapa yang terpandang wajah Awang Sulung akan terpikat.

Tema
Bapa yang bertanggungjawab dalam memberi didikan yang sebaik mungkin kepada anaknya.

Persoalan
 1. Kebaikan menjaga hubungan silaturahim
 2. Kepentingan mempelajari ilmu agama.
 3. Kebaikan belajar ilmu mempertahankan diri.
 4. Cepat memahami apa yang dipelajari.
 5. Ketaatan kepada raja.
Latar
 • Latar tempat : Istana Bandar Mengkalih, Mengkasar, Rumah Tuan Kadi Alim, Rumah Tuan Malim Kecil, Istana Datuk batin Alam.
 • Latar masa : Malam Jumaat, Malam isnin; ketika subuh.
 • Latar Masyarakat : Golongan istana, anak-anak raja, masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan, masyarakat yang penampilan rupa paras.
Gaya Bahasa
 1. Penggunaan pantun
 2. Bahasa berirama
 3. Personifikasi
 4. Sinkope
 5. bahasa Istana
 6. Simile
Nilai
Antara nilai murni ialah kasih sayang,
contohnya Datuk Batin Alam amat mengasihi anak saudaranya Awang Sulung Merah Muda menyebabkan perhatian dan segala ilmu diberikan kepada kanak-kanak itu.
Selain itu tanggungjawab,
contohnya Datuk Batin Alam memberikan pendidikan hal berkaitan dunia dan akhirat kepada Awang Sulung Merah Muda.
Akhir sekali ketaatan,
contohnya Awang Sulung Merah Muda taat kepada arahan bapa saudaranya kerana dia mengetahui tindakan bapa saudaranya untuk kebaikannya juga.

Pengajaran
Pengajaran yang diperolehi ialah kita perlu bertanggungjawab terhadap saudara yang terdekat,
contohnya Datuk Batin Alam mengambil keputusan memelihara Awang Sulung Merah Muda setelah kedua-dua orang tua kanak-kanak itu meninggal dunia.
Selain itu kita hendaklah memberikan ilmu yang secukupnya kepada anak-anak,
contohnya Datuk Batin Alam memberikan ilmu dalm hal berkaitan dunia dan akhirat kepada anak angkatnya, Awang Sulung Merah Muda.
Akhir sekali seorang anak perlu patuh kepada kedua-dua orang tua,
contohnya Awang Sulung Merah Muda patuh setiap arahan dan nasihat bapa angkatnya, Datuk Batin Alam